Andreas Förster


Ukraine: makroökonomische daten
Journal of European Economy, Volume 9, Issue 3, September 2010, pp.313-323

 

JEL:    F16, F21 Full text (PDF)


Andreas Förster


Trade in services
Journal of European Economy, Volume 7, Issue 1, March 2008, pp.102-107

 

JEL:    F16, F21 Full text (PDF)

 

 


Udo Broll, Adreas Förster


Economic data on Ukraine
Journal of European Economy, Volume 6, Issue 1, March 2007, pp.48-59
 

JEL:    F16, F21
Full text (PDF)