Eleni F. Katsouli, Nikos Kapoulas

 

Convergence across the PIIGS member-states of the Euro-zone
Journal of European Economy, Volume 11, Issue 4, December 2012, pp. 425-436.

 

JEL: O40, O47 Full text (PDF)