Економічна теорія

Віктор Козюк


Якість інститутів та відхилення валютних курсів від паритету купівельної спроможності: наслідки для економічного зростання
Журнал європейської економіки, Том 13, Номер 1, Березень 2014, с 3-19

 

JEL:   F33, E42 Повний текст (PDF)


Європейська економіка

Сергій Войтко


Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку
Журнал європейської економіки, Том 13, Номер 1, Березень 2014, с 20-31

 

JEL:   H81, F50 Повний текст (PDF)


Регіоналізація

Ян Пика, Адам Янішевскі


«Smart Specialisations» у регіональних інноваційних екосистемах
Журнал європейської економіки, Том 13, Номер 1, Березень 2014, с 32-50

 

JEL:   O31, O32 Повний текст (PDF)


Ольга Іляш


Механізми та інструменти регулювання ринку праці у прикордонних районах західних регіонів України
Журнал європейської економіки, Том 13, Номер 1, Березень 2014, с 51-67

 

JEL:   J10, J88, J58 Повний текст (PDF)


Мікроекономіка

Леонідас Поуліопоулос, Марі Геітона, Теофілас Поуліопоулос, Амалія Тріантафілідоу


Автономний відділ корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та його вплив на сприйняття менеджерами КСВ
Журнал європейської економіки, Том 13, Номер 1, Березень 2014, с 68-79

 

JEL:  M14 Повний текст (PDF)


Сергій Степаненко


Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом
Журнал європейської економіки, Том 13, Номер 1, Березень 2014, с 80-93

 

JEL:   M31, O34 Повний текст (PDF)


Ростислав Пинда


Стандартизація управління якістю в будівництві
Журнал європейської економіки, Том 13, Номер 1, Березень 2014, с 94-103

 

JEL:   L74, L15 Повний текст (PDF)