Економічна теорія

Томас Сіску, Євген Савельєв


Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах «благословенної» і «неблагословенної» трійці
Журнал європейської економіки, Том 15, Номер 2, Червень 2016, с. 143-171

 

JEL:   F30, F31  F33,
F33, G20, G28
Повний текст (PDF)


Мaкроекономіка

Віталій Кривоус


Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством.
Журнал європейської економіки, Том 15, Номер 2, Червень 2016, с. 172-182

 

JEL:   M14 Повний текст (PDF)


Ринок фінансово-банківських послуг

Victor Koziuk


Institutional Transparency Compensators And Fiscal Expansion In CEE Countries
Journal of European Economy, Vol. 15, Number 1, March 2016, p 3-33

 

JEL:    E02, H3 Full text (PDF)

 


Регіоналізація в європейському економічному просто

Маргарита Богданова, Евеліна Парашкевова, Евгені Тодоров, Ева Цветанова


Механізми територіально-адміністративного розвитку Болгарії
Журнал європейської економіки, Том 15, Номер 2, Червень 2016, с. 194-225

 

JEL:   O21, R1 Повний текст (PDF)


Ольга Бурматова, Тетяна Сумська


Розвиток регіональної концепції в Росії
Журнал європейської економіки, Том 15, Номер 2, Червень 2016, с. 226-250

 

JEL:   H77, N94, N95, R58 Повний текст (PDF)