Міжнародна економіка

Лукаш АРЕНДТ, Артур ГАЙДОС


Зміщення професій зайнятості Польщі до 2022 року відносно поляризації ринку праці
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с 3-19

 

JEL: J21, J24.
Повний текст (PDF)


Роман ЗВАРИЧ


Детермінанти економічного зростання країн, що розвиваються
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с.20-35

 

JEL:   F63. Повний текст (PDF)


Максим ЖИВКО


Нова економіка: синергія інформатизації та глобального громадянського суспільства
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с. 36-58

 

JEL:   I20; I23; I26; L31; N10; N30; Y9. Повний текст (PDF)


Максим КУРИЛЯК


Розвиток ЄС як «policy-making state» при посиленні федеральної форми наддержавного устрою
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с.59-79

 

JEL:  F00; F01; F02; F015; Повний текст (PDF)


Ринок фінансово-банківських послуг

Віктор КОЗЮК


Фінансові дисбаланси та макропруденційне регулювання в країнах Центрально-Східної Європи: проактивність vs (чи) захисна реакція
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с.80-97

 

JEL:   Е02, Н3. Повний текст (PDF)


Євген САВЕЛЬЄВ, Віталіна КУРИЛЯК, Ігор ЛІЩИНСЬКИЙ, Марія ЛИЗУН


Україна в глобальних процесах посилення інтеграції електричного транспорту в систему громадських перевезень
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с.98-109

 

JEL:   R41, R42, R49. Повний текст (PDF)


Тетяна СІТАШ


Біржові індекси як індикатори активності фондового ринку
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с.110-125

 

JEL:  G1.G1. Повний текст (PDF)


Олександр ШАРОВ


Глобальна криптовалюта як перспектива світової валютної системи
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с.126-138

 

JEL:   Е40, 42, 58. Повний текст (PDF)


Мікроекономіка

Олександр ПУШКАР, Юлія КУРБАТОВА


Формування моделі сприйняття рекламного мультимедійного продукту на підставі конвергенції підходів FACE-TO-FACE І SCREEN-TO-SCREEN.
Журнал європейської економіки, Том 17, Номер 1, Березень 2018, с.139-151

 

JEL:   А13, С80, С88. Повний текст (PDF)