Принципи формування і діяльності редколегії

Склад редколегії журналу формується з числа українських та іноземних науковців за їх згодою. Він затверджується Вченої радою ТНЕУ як видавця.
Редакційна колегія приймає рішення щодо рекомендації до публікації статей та змісту кожного номера журналу.

 

Члени редколегії, які не працюють у ТНЕУ, можуть брати участь у її діяльності в online режимі (через електронну пошту або в режимі інтернет-конференції).
При прийомі статей до опублікування редакційна колегія керується такими критеріями:
1. Справедливість. Єдиною науковою підставою для прийняття редколегією статті до публікації є її наукова новизна і якість викладу матеріалу не зважаючи на етнічне походження, расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, громадянство чи політичні погляди автора.
2. Конфіденційність. Члени редколегії не розкривають інформацію про представлені рукописи будь-кому, за винятком рецензентів, потенційних рецензентів і видавця.
3. Розголошення відомостей і конфлікт інтересів. Неопубліковані відомості статті, що представлена до опублікування, не повинні використовуватися у будь-якій особистій науковій, комерційній, політичній чи іншій роботі членів редколегії, рецензентів та видавця без письмового дозволу автора. У разі конфлікту інтересів сторони за згодою визначають іншого (інших) рецензента (рецензентів).
4. Розгляд скарг етичного характеру. Розгляд скарг етичного характеру, що надійшли до редколегії відносно представленого рукопису або опублікованої статті здійснюється швидко і конструктивно з узгодженням процедурних питань з подавачем скарги.
Випадки неетичної поведінки не мають терміну давності.
 
Склад редакційної колегії

РедколегіяГоловний редактор


Савельєв Євген,

докт. екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії економічних наук України, Тернопільський націо­нальний економічний університет, Україна

 

 

 

 

 

Заступники головного редактора:

Куриляк Віталіна, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна (міжнародні відносини)

Шаров Олександр, докт. екон. наук, професор, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна (англомовна версія)

 

Редакційна колегія:

Айзен Роланд, доктор, професор, Університет ім. Й.-В. Гете, Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Борсекова Каміла, Ing., PhD, Університет Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина

Віталішова Катаріна, Ing., PhD, Університет Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина

Геєць Валерій, докт. екон. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту економічного прогнозування НАНУ, Україна

ван дер Гук Пітер, доктор, професор, Університет ім. Еразмуса, Ротердам, Нідерланди

Дзюблюк Олександр, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Козюк Віктор, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Крисоватий Андрій, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Лук’яненко Дмитро, докт. екон. наук, професор, Київський національний економічний університет [Вінниця],Україна

Орєхова Тетяна, докт. екон. наук, професор, Донецький національний економічний університет, Україна

Поліхронопулос Джордж, доктор, професор, Школа економіки та бізнес-адміністрування, Технологічний освітній інститут, Афіни, Греція

Сіденко Володимир, докт. екон. наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна

Сискос Евангелос, докт. екон. наук, професор, Державний технологічний навчальний інститут, Касторія, Греція

Соколовіч Маріуш, Dr., Associate Professor, Лодзинський університет, Лодзь, Польща

Сохацька Олена, докт. екон. наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, Україна

Цоуніс Нікос, доктор, професор, Державний технологічний навчальний інститут, Касторія, Греція

Ядвіґа Чібурене, докт. екон. наук, професор кафедри економіки, Технічний університет, Школа економіки і бізнесу, Каунас, Литва

Шліхтер Б’ярне Рірап, PhD, Associate Professor, Орхуський університет, Данія 

Шнирков Олександр, докт. екон. наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна