З 2019 року “Журнал європейської економіки” розміщено на сайті  http://jeej.tneu.edu.ua

 

 

Щоквартальний науковий журнал “Журнал європейської економіки” (скорочена назва – “ЖЄЕ”) видається з 2002 року трьома мовами: українською, англійською та російською. Журнал входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241)


Мета журналу і тематична спрямованість
Метою «Журналу європейської економіки» є висвітлення актуальних теорій і концепцій міжнародної економіки, дослідження особливостей економіки трансформаційних країн і феномену глобальної та європейської економічної інтеграції, визначення місця європейських країн у світовій економіці.

Добірка статей до журналу складається з таких рубрик:
• економічна теорія;
• макроекономіка;
• мікроекономіка;
• міжнародна економіка;
• економіка європейських країн;
• регіоналізація в європейському економічному просторі;
• міжнародні економічні відносини європейських країн;
• ринок фінансово-банківських послуг.

«Журнал європейської економіки» реферується:

 

База даних «Україніка наукова»,

Реферативний журнал «Джерело»,

Національна бібліотека

ім. Вернадського (Україна)

 

 

 

 Онлайнова наукометрична база даних

"Index Copernicus (IC)" (Польща)

 

   

«Journal of Economic Literature»
American
Economic Association
(США)

База даних «ВИНИТИ»,

 Реферативный журнал «Экономика»
(Російська Федерація)

 

 

   

 

 

Публікації в журналі здійснюються на некомерційній основі. Усі рукописи проходять незалежне рецензування із залученням щонайменше трьох провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів. Ознайомитися з вимогами до оформлення матеріалів можна в розділі “Відомості для авторів”.

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 12642-1526ПР від 03.06.2007 р., видане Міністерством юстиції України.

Передплатний індекс на 2016 р. за каталогом Укрпошти:
23527 (україномовне видання); 23528 (російськомовне видання); 23529 (англомовне видання).

Поштова адреса: редакція «Журналу європейської економіки», Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська,11, 46020, м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 58 75 (головний редактор), (0352) 47 50 75.

Видавництво «Економічна думка»
(вул. Львівська, 11,  м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 58 72.